menu kindercoaching

kop werkwijzefoto werkwijze

Intake
Een coachingtraject begint altijd met een intake. De intake wordt bij voorkeur middels een huisbezoek afgenomen. In de intake wordt geïnventariseerd wat de aanleiding is van het contact en wat de problemen zijn waar tegenaan gelopen wordt. Ook wordt achtergrondinformatie gevraagd over bijvoorbeeld de gezinssamenstelling, jullie voorgeschiedenis en over andere relevante gebeurtenissen.
Hiermee ontstaat een compleet beeld, wat helpt om snel tot de kern van de coaching te komen.
Afhankelijk van de leeftijd en de behoefte zal het kind bij dit gesprek aanwezig zijn.

Na de intake wordt het doel van de coachsessies vastgelegd en wordt besproken aan welke thema’s de coach met het kind  zal gaan werken. Mocht er tijdens het coach-traject andere thema's naar de voorgrond komen, wordt hier natuurlijk flexibel mee omgegaan.
Een intakegesprek duurt gemiddeld 60 minuten.

Coachsesies
Na de intake start het coachtraject met het kind. Dit gebeurt bij voorkeur in de praktijkruimte van Wijs-neus, maar kan bij uitzondering ook bij jullie thuis plaatsvinden. Soms vindt een sessie plaats op locatie, zoals in de natuur.

 
  menu voor wie
  menu werkwijze
  menu over mij
  menu tarieven
  menu contact
  menu home
   
 
 
    Doorgaans vindt eenmaal per week of eens per twee weken een coachcontact plaats van 60 minuten per keer.  De gemiddelde duur van een coachtraject is ongeveer zeven tot tien sessies, afhankelijk van de hulpvraag, de voortgang en de behoefte.

Omdat gewerkt wordt naar eigen zelfstandigheid en het komen in eigen kracht, zal het coachtraject niet oneindig ingezet worden. Het is voor het kind noodzakelijk dat hij snel het gevoel heeft zelf de regie te hebben en verantwoordelijkheid te kunnen nemen over zijn eigen leven.
Een coach kan niet voorkomen dat een kind tegenslagen meemaakt in zijn leven. Een coach kan een kind wel leren hiermee om te gaan.

Methodieken/ materialen
Binnen het coachtraject wordt gewerkt met diverse methodieken en materialen. Deze methodieken en materialen dienen enkel als middel om te werken aan nieuwe inzichten en nieuw gedrag. 

Er wordt onder andere gewerkt met:
  • Creatief materiaal, zoals verf, klei, papier
  • Gesprekken
  • Muziek en muziekinstrumenten
  • Mindfulness en andere ontspannende en lichaamsgerichte oefeningen
  • De natuur, waaronder het wandelen in het bos
  • Familie-opstellingen of andere sociale groep-opstellingen
  • Honden/ dieren (soms kan het gedrag van een dier zeer ondersteunend werken bij het verkrijgen van meer inzichten)
  • Numerologie
  • Andere spelvormen, zoals bijvoorbeeld  het gebruiken van inzichtkaarten

Evaluatie
Na elke sessie wordt een korte overdracht gedaan van de sessie.
Wanneer het kind het gevoel heeft met de ‘neus de goede richting’ op te staan, wordt in gezamenlijk overleg het coachtraject afgerond. 
Desgewenst kan rapportage van het coachtraject worden opgesteld. 

Een tussentijdse evaluatie is op verzoek van ouders of kind altijd mogelijk. Hierin kan dan uitgebreider worden ingegaan op het coachtraject en op eventuele vragen.

En…
Op verzoek kan Wijs-neus observaties uitvoeren in bijvoorbeeld de klas van het kind/ de jongere.
Ook het geven van voorlichtingen is mogelijk. Neem voor de mogelijkheden contact op met Wijs-neus.