menu kindercoaching

kop kindercoachingfoto kindercoaching

Coaching is een kortdurend hulpverleningstraject. Hierin wordt getracht om kinderen vaardigheden aan te leren of inzicht te geven, zodat zij zelf verder komen in hun ontwikkeling en in het oplossen van hun problemen. Juist door kinderen te ondersteunen in hun eigen oplossend vermogen, zullen zij na het coachtraject beter in staat zijn om problemen in de toekomst te signaleren en aan te pakken of op te lossen.

Een kindercoach richt zich op de situatie van het kind. Vanzelfsprekend wordt het systeem (bijvoorbeeld ouders, het gezin of de school) rondom het kind meegenomen in het traject, maar dit is van ondergeschikt belang.
Wanneer uit contacten blijkt dat ook ouders behoefte hebben aan coaching of ondersteuning, dan kan een doorverwijzing plaatsvinden.
Mocht tijdens of na een coachsessie blijken dat het kind meer gebaat zou zijn met andere of gespecialiseerde hulpverlening (bijvoorbeeld gericht op het stellen van een diagnose) dan zal, na overleg met ouders, een doorverwijzing plaatsvinden. 

Ik vind het belangrijk om vanuit een vertrouwensrelatie met een kind te werken. Bij de coach moet het kind zich vrij voelen om alles te kunnen delen en zichzelf te kunnen zijn. Alleen als de veiligheid van het kind in gevaar is, zal, met medeweten van het kind, de informatie van het kind worden gedeeld.

 
menu voor wie
menu werkwijze
menu over mij
menu tarieven
menu contact
menu home